Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Thông báo đăng ký ghép chứng chỉ GDQP-AN đợt tháng 07/2018
15/06/2018 11:00:45

Viện Đào tạo E-Learning, Từ xa và Bằng 2 thông báo đến các học viên trạm Đà Nẵng về việc đăng ký thi ghép chứng chỉ GDQP-AN như sau:

- Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/07/2018

- Thời gian nộp lệ phí từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 25/07/2018

- Thời gian thi GDQP-AN gồm các môn như sau:

      + Học phần 1: 07h30 ngày 28/07/2018

      + Học phần 2: 09h30 ngày 28/07/2018

      + Học phần 3: 09h30 ngày 29/07/2018

- Các bạn chọn đăng ký và nhập thông tin đăng ký trên biểu mẫu

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân