Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Đăng ký làm thực tập, Đồ án và khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 06/2018 (dành cho các khóa từ X19 đến X21)
13/06/2018 10:24:55

Viện Đào tạo E-Learning, Từ xa và Bằng 2 thông báo đến các học viên chưa hoàn thành thực tập và Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp được phép đăng ký thực tập và làm Đồ án, khóa luận tốt nghiệp trước ngày 30/06/2018. Để đăng ký thực hiện các học viên phải đủ các điều kiện sau:

- Đủ điều kiện dành cho các học viên không có môn nào đạt điểm dưới 4 (<4 theo tháng điểm 10)

- Xét điều kiện danh cho các học viên có số học phần chưa đạt (bị điểm <4) không quá 01 (một) học phần.

- Sau đăng ký Viện Đào tạo E-Learning, Từ xa và Bằng 2 sẽ thông báo nội dung cụ thể đến địa chỉ email của các học viên

Nếu đủ rơi vào các điều kiện trên các bạn học viên được phép đăng ký tại đây =>

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân