Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Thông báo sử dụng phiêu bản mới cho hệ thống elearning 2018
06/04/2018 13:25:56

 

Trung tâm ĐTTT & Bằng 2 thông báo đến học viên các khóa về việc sự dụng hệ thống elearning phiên bản mới như sau:
* Đối với các học viên thuộc khóa X24DNG1 sử dụng phiên bản mới. các bạn kích chọn elearning phần khoanh vùng màu đỏ
* Đối với các khóa X19DNG3; X20DNG1,2; X21DNG1,2,3; X22DNG1,2,3 và X23DNG1,2. . các bạn kích chọn elearning phần khoanh vùng màu đỏ

 

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2023 Đại học Duy Tân