Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ Đại học Trực tuyến cho các học viên bảo vệ khóa luận đợt 16, 17/12/2017 trạm Đà Nẵng
04/01/2018 15:28:17
1. Các hạm học viên nhận bằng tốt nghiệp phải nộp lệ phí 200.000 đồng tại 137 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn có trên File đính kèm
 
2. Sau khi hoàn thành lệ phí nhận bằng tốt nghiệp. Các bạn học viên đến Trung tâm ĐTTT & Bằng 2, 254 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng. Các học viên phải mang theo chứng minh nhân dân để nhận bằng tốt nghiệp
 
3. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 31/01/2017. Các học viên nhận bằng vào chiều thứ bảy và ngày chủ nhật phải liện hệ số điện thoại 0905978909 để báo trước Trung tâm kịp chuẩn bị hồ sơ nhận bằng Tốt nghiệp.
 
4. Các học viên được nhận bằng tốt nghiệp có danh sách kèm theo
 

STT

MÃ SV

HỌ LÓT

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

LỚP

1

1829210290

Nguyễn Chí

Công

21/05/1984

Quảng Nam

Nam

X18DNG_QTH_P

2

1829210531

Trần Nhật

Sơn

30/04/1984

Quảng Nam

Nam

X18DNG_QTH_P

3

1929210444

Hoàng Tuấn

Anh

09/04/1993

Quảng Bình

Nam

X19DNG_QTH_P

4

1929210276

Hồ Minh

Hiếu

25/07/1987

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_QTH_P

5

1929210450

Phạm Quốc

Hoàng

29/06/1989

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_QTH_P

6

1929210251

Đồng Minh

Nhựt

01/02/1976

Bình Định

Nam

X19DNG_QTH_P

7

1929210239

Hoàng Đình

Quý

26/08/1974

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_QTH_P

8

1929210534

Hoàng Anh

Tâm

21/02/1983

Hà Nội

Nam

X19DNG_QTH_P

9

1929211723

Lê Viết Nhật

Uy

09/10/1987

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_QTH_T

10

2028210571

Nguyễn Phi Thu

Trâm

17/10/1990

Quảng Nam

Nữ

X20DNG_QTH_C

11

2029210503

Nguyễn Đình Hồng

Châu

19/09/1988

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

12

2029210644

Trần Hồng

Công

02/12/1990

Hà Tĩnh

Nam

X20DNG_QTH_T

13

2029210619

Nguyễn Trung

Cường

02/06/1980

Bình Định

Nam

X20DNG_QTH_T

14

2029210614

Huỳnh Nhất

Danh

29/05/1988

Quảng Nam

Nam

X20DNG_QTH_T

15

2029210615

Nguyễn Văn

Hùng

04/02/1987

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

16

2029210505

Bùi Hoàng

Huy

05/03/1988

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

17

2029210506

Trần Văn

Huy

24/12/1985

Quảng Nam

Nam

X20DNG_QTH_T

18

2029210507

Phan Trung

Khánh

17/09/1991

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

19

2028210621

Nguyễn Thị Thùy

Linh

15/10/1985

Đà Nẵng

Nữ

X20DNG_QTH_T

20

2028210569

Nguyễn Thị

Thanh

15/10/1990

Nghệ An

Nữ

X20DNG_QTH_T

21

2029210622

Nguyễn Lê

Thi

16/06/1990

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

22

2028210529

Nguyễn Thị Thanh

Uyên

28/08/1989

Đà Nẵng

Nữ

X20DNG_QTH_T

23

2029210624

Hồ Xuân

19/03/1992

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_QTH_T

24

2129210746

Phạm Hồng

Nam

24/03/1985

Đà Nẵng

Nam

X21DNG_QTH_C

25

2128210822

Trương Thanh

Thủy

17/10/1992

Đà Nẵng

Nữ

X21DNG_QTH_C

26

2128210771

Nguyễn Thị Thùy

Trâm

23/07/1989

Đà Nẵng

Nữ

X21DNG_QTH_C

27

2128210742

Trần Phan Thùy

Trang

28/03/1983

Đà Nẵng

Nữ

X21DNG_QTH_C

28

2129210694

Nguyễn Hoàng Lê Trung

Việt

27/10/1993

Quảng Nam

Nam

X21DNG_QTH_C

29

2128210743

Phạm Thị

Yến

01/01/1987

Quảng Nam

Nữ

X21DNG_QTH_C

30

1929261709

Trần Văn

Hiếu

18/08/1980

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_KTH_C

31

1928261713

Huỳnh Thị Ánh

Việt

06/08/1991

Quảng Nam

Nữ

X19DNG_KTH_C

32

2029230480

Lê Đình

27/07/1992

Quảng Nam

Nam

X20DNG_KTH_C

33

2028230475

Phan Thị Thu

24/07/1979

Quảng Nam

Nữ

X20DNG_KTH_C

34

2028230608

Đào Thị

Ân

26/07/1987

Bình Định

Nữ

X20DNG_KTH_T

35

2028230640

Phạm Thị Hồng

Nhung

10/10/1982

Quảng Nam

Nữ

X20DNG_KTH_T

36

2028230609

Trần Thị Hoàng

Oanh

05/07/1984

Bình Định

Nữ

X20DNG_KTH_T

37

2029230611

Nguyễn Văn

Thông

25/10/1976

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_KTH_T

38

2029230612

Nguyễn Minh

Tuyền

21/10/1978

Phú Yên

Nam

X20DNG_KTH_T

39

2028230613

Trần Thị

Xuân

11/08/1987

Bình Định

Nữ

X20DNG_KTH_T

40

1829110336

Huỳnh Bá

Trung

08/12/1983

Đà Nẵng

Nam

X18DNG_TPM_P

41

1929111705

Mai Đình

Khoa

19/10/1992

Đà Nẵng

Nam

X19DNG_TPM_C

42

1929110053

Trương Văn

Hưng

19/07/1988

TT Huế

Nam

X19DNG_TPM_P

43

1929110003

Trần Mạnh

Hùng

24/01/1985

Quảng Bình

Nam

X19DNG_TPM_P

44

1928111701

Huỳnh Thị

Đông

03/02/1992

Quảng Nam

Nữ

X19DNG_TPM_T

45

2028110453

Trần Thị Thanh

Hồng

11/09/1989

Đà Nẵng

Nữ

X20DNG_TPM_C

46

2029110452

Nguyễn Thanh

Hậu

11/11/1992

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_TPM_C

47

2029110466

Nguyễn Hùng

Anh

08/12/1988

Quảng Nam

Nam

X20DNG_TPM_T

48

2029110468

Đặng Tấn

Cường

24/12/1985

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_TPM_T

49

2029110595

Đỗ Vĩnh

Hưng

26/12/1985

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_TPM_T

50

2029110470

Võ Mạnh

Kha

07/09/1991

Quảng Nam

Nam

X20DNG_TPM_T

51

2029110576

Phan Anh

Khoa

27/12/1990

Đà Nẵng

Nam

X20DNG_TPM_T

52

2029110472

Trần

Thời

02/01/1985

Quảng Nam

Nam

X20DNG_TPM_T

53

2029110572

Đặng Anh

Tuấn

17/05/1986

Quảng Trị

Nam

X20DNG_TPM_T

54

2028110599

Huỳnh Thị Lý

Tưởng

29/08/1989

Quảng Nam

Nữ

X20DNG_TPM_T

55

2029110600

Nguyễn Duy

25/02/1987

TT Huế

Nam

X20DNG_TPM_T

 

 

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2023 Đại học Duy Tân