Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Đăng ký thi ghép ngày 27/01/2018 trạm Đạ Nẵng
25/12/2017 09:59:39
Để ổn định trong việc học cải thiện điểm các môn học. Trung Tâm ĐTTT & Bằng 2 - Trường Đại học Duy Tân thông báo đến các học viên có điểm không đạt các môn được phép đăng ký thi ghép theo nội dung như sau:
 
 
- Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 20/01/2018.
- Thời gian nộp lệ phí học lại từ ngày thông báo đến hết ngày 20/01/2018.
 
Các bạn đăng ký tại đây => Đăng Ký
- Các bạn nộp lệ phí chuyển khoản theo thông báo hướng dẫn trên File đính kèm
 

 

STT MÃ MÔN TÊN MÔN HỌC GIỜ
THI
NGÀY THI ĐỊA ĐIỂM THI
1 CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
2 COM101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
3 CS101 Tin Học Đại Cương 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
4 CS403 Công Nghệ Phần Mềm 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
5 EE304 Xử Lý Tín Hiệu Số 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
6 ENG308 Nghe 3 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
7 FIN301 Quản Trị Tài Chính 1 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
8 FIN403 Tài Chính Chứng Khoán 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
9 HIS361 Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
10 MGT406 Khởi Sự Doanh Nghiệp 13h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
11 ACC301 Kế Toán Quản Trị 1 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
12 CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
13 COM102 Viết (tiếng Việt) 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
14 CR250 Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
15 CS201 Tin Học Ứng Dụng 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
16 CS353 Phân Tích & Thiết Kế HĐT 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
17 CS416 Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Nâng Cao 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
18 CS420 Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
19 ECO302 Kinh Tế Trong Quản Trị 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
20 ENG309 Nói 3 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
21 ENG431 Anh văn thương mại 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
22 FIN441 Dự Toán Xây Dựng 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
23 HRM301 Quản Trị Nhân Lực 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
24 LAW403 Cơ Sở Luật Kinh Tế 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
25 MEC202 Cơ Lý Thuyết 2 15h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
26 CIE111 Vẽ Kỹ Thuật & CAD 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
27 CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
28 CIE431 Kỹ Thuât Lắp Ghép CT DD & CN 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
29 COM435 Quan hệ công chúng 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
30 CR210 Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
31 CR254 Lập trình ứng dụng Mobi App 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
32 CS226 Hệ Điều Hành Unix / Linux 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
33 CS445 Đồ Án Chuyên Ngành 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
34 ECO151 Căn Bản Kinh Tế Vi Mô 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
35 ECO152 Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
36 ENG202 Anh Văn Trung Cấp 2 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
37 ENG319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
38 LAW201 Pháp Luật Đại Cương 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
39 MEC201 Cơ Lý Thuyết 1 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
40 MGT403 Quản Trị Chiến Lược 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
41 PHY102 Vật Lý Đại Cương 2 17h30 27/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
42 AUD351 Kiểm Toán Căn Bản 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
43 CIE432 Đồ Án Kỹ Thuật LG CT DD & CN 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
44 CS314 Lập Trình C trong Unix/Linux 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
45 ENG356 Đọc 4 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
46 FIN302 Quản Trị Tài Chính 2 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
47 MTH102 Toán Cao Cấp C2 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
48 PHY101 Vật Lý Đại Cương 1 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
49 STA151 Lý Thuyết XS & Thống Kê Toán 07h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh
50 MKT364 Quảng Cáo & Chiêu Thị 09h30 28/01/2018 334/4 Nguyễn Văn Linh

 

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2023 Đại học Duy Tân