Tin tức & Sự kiện

GIÁO TRÌNH - Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Giáo trình Quản trị hoạt động & sản xuất

Quản trị hoạt động & sản xuất là một trong những môn chuyên ngành quản trị kinh doanh, là môn học có mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung, hỗ trợ các môn học khác như quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị nhân lực, nó cùng với các môn học này hình thành hệ thống các môn học cơ sở nhằm trang bị những kiến thức về hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp phục vụ cho quá trình nghiên cứu và thực nghiệm của sinh viên khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

 
Bạn phải đăng nhập mới thấy được!

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cơ sở 03 Quang Trung

(0236) 3827111 (số nội bộ 102)

Cơ sở 137 Nguyễn văn Linh

(0236) 3827111 (số nội bộ 108)

Cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh

0905558758 - 0983123717

Trung tâm Bồi dưỡng - Giáo dục thường xuyên và trải nghiệm sáng tạo - Trường Đại học Khánh Hòa

(0258) 3.522476 - 0988.333.033

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên

(057) 3.824.721

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tp.Phú Quốc

02973847951 - 0939440620

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Hà Tiên

(077)3850237

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Kiên Giang

0941647649 - 0917200790

Trung tâm Trung tâm DN - GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi

0255.3835636 - Di động: 0914.043.497

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hà Nội

0905439055 - 0326557666 - 0943686353

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hồ Chí Minh

0918196122 - 0984854899

Tư vấn trực tuyến

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân