Tin tức & Sự kiện

GIÁO TRÌNH - Cử nhân Kế toán

Giáo trình Kế toán tài chính 1

 Môn học Kế toán tài chính 1 sẽ trang bị cho người học những nội dung cơ bản và chuyên sâu có liên quan đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Môn học gồm 4 chương, được sắp xếp theo trình tự logic, qua mỗi chương người học được hiểu sâu về nội dung, nguyên tắc & phương pháp hạch toán của từng phần hành. Bên cạnh đó nắm được các kỹ năng ghi chép sổ sách kế toán liên quan đến các phần hành.

Bạn phải đăng nhập mới thấy được!

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cơ sở 03 Quang Trung

(0236) 3827111 (số nội bộ 102)

Cơ sở 137 Nguyễn văn Linh

(0236) 3827111 (số nội bộ 108)

Cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh

0905558758 - 0983123717

Trung tâm Bồi dưỡng - Giáo dục thường xuyên và trải nghiệm sáng tạo - Trường Đại học Khánh Hòa

(0258) 3.522476 - 0988.333.033

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên

(057) 3.824.721

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tp.Phú Quốc

02973847951 - 0939440620

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Hà Tiên

(077)3850237

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Kiên Giang

0941647649 - 0917200790

Trung tâm Trung tâm DN - GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi

0255.3835636 - Di động: 0914.043.497

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hà Nội

0905439055 - 0326557666 - 0943686353

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hồ Chí Minh

0918196122 - 0984854899

Tư vấn trực tuyến

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân