Tin tức & Sự kiện

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN


Thạc sĩ. Nguyễn Trung Thuận

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh

Nơi làm việc: Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2

Thạc sĩ. Phạm Văn Thành

Chức vụ : Phó Giám Đốc

Nơi làm việc: 254 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng

Thạc sĩ. Hồ Tấn Tuyến

Chức vụ : Giảng viên khoa quản trị kinh doanh

Tiến sĩ. Nguyễn Đức Hiền

Chức vụ : Giảng viên khoa Khoa học tự nhiên

Các môn học thầy Nguyền Đức Hiền giảng dạy: MTH-1154 Đại số và Toán rời rạc MTH-104 Toán cao cấp A2 MTH-103 Toán cao cấp A1 MTH-102 Toán cao cấp C2 MTH-101 Toán cao cấp C1 MTH-100 Toán cao cấp C

Nghiên cứu sinh. Đỗ Văn Tính

Chức vụ : Giảng viên khoa quản trị kinh doanh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cơ sở 03 Quang Trung

(0236) 3827111 (số nội bộ 102)

Cơ sở 137 Nguyễn văn Linh

(0236) 3827111 (số nội bộ 108)

Cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh

0905558758 - 0983123717

Trung tâm Bồi dưỡng - Giáo dục thường xuyên và trải nghiệm sáng tạo - Trường Đại học Khánh Hòa

(0258) 3.522476 - 0988.333.033

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên

(057) 3.824.721

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tp.Phú Quốc

02973847951 - 0939440620

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Hà Tiên

(077)3850237

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Kiên Giang

0941647649 - 0917200790

Trung tâm Trung tâm DN - GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi

0255.3835636 - Di động: 0914.043.497

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hà Nội

0905439055 - 0326557666 - 0943686353

Văn phòng Đào tạo eUniversity tại Tp. Hồ Chí Minh

0918196122 - 0984854899

Tư vấn trực tuyến

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân